martes, 3 de diciembre de 2013

Avui sigues còmplice de les nostres capacitats. Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

Avui 3 de desembre és el Dia Internacional de les Persones amb (Dis)capacitat. Aquest any Dincat se suma a la campanya conjunta que ha impulsat COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat Intel·lectual) per a avui. Dincat, com a membre de COCARMI, ha elaborat amb la resta del sector de la discapacitat el manifest d'enguany que porta el lema "Cada dia menys oportunitats. I ara què?" #SOSdiscapacitat
La política d'ajustos continua afectant el nostre sector en tots els àmbits i avui volem recordar que les persones amb (dis)capacitat intel·lectual o de desenvolupament tenen uns drets que han de ser respectats, malgrat el context de crisi, i que les Administracions han de garantir amb els recursos i el suport necessari el compliment d'aquests drets per aconseguir la plena igualtat i inclusió a la societat.
Perquè els seus drets siguin respectats és necessari canviar també la mirada sobre la (dis)capacitat. És per aquest motiu que avui des de Dincat impulsem un missatge constructiu i positiu "Avui sigues còmplice de les nostres capacitats", que pretén fer visible a la ciutadania de tot el que som capaços de fer i de contribuir a la societat.

jueves, 28 de noviembre de 2013

FEAPS llança una campanya per visibilitzar la contribució de les persones amb discapacitat intel·lectual en temps de crisi

• FEAPS inicia aquesta campanya per reivindicar la plena ciutadania del col·lectiu i denunciar situacions de discriminació a què es veuen sotmeses.
• Coincidint amb l'Any de la Participació i l'aniversari de les reivindicacions del 22N de l'any passat, FEAPS convida a ser #SÚPERPERSONES: un moviment de valors, solidaritat i justícia per construir un món millor.
herois feapsEl 22N de l'any passat, FEAPS (Confederació Espanyola d'Organitzacions a favor de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual), de la qual Dincat n'és membre, va endegar la campanya reivindicativa "No vull desaparèixer", denunciant l'impacte que la crisi està tenint sobre les persones amb discapacitat intel·lectual o de desenvolupament (DID) i les seves famílies. En aquella ocasió, milers de persones van sortir al carrer a tot Espanya per denunciar les retallades en les ajudes i suports.
Commemorant aquesta data, i dins l'Any de la Participació FEAPS 2013, aquest moviment associatiu llança ara una nova campanya per fer visible la important contribució que moltes persones amb DID estan fent per millorar la seva situació i la dels qui l'envolten en aquests temps de crisi perquè deixi de veure al col·lectiu com un problema social.
La campanya juga amb el concepte de súperherois, éssers "especials" que volen mostrar al món els seus "súper poders". Però aquests "súper poders" no són els que s'acostumen a adjudicar a les persones amb DID sinó d'un altre tipus: ensorrar els prejudicis, mostrar-se com una persona més, reivindicar la seva plena ciutadania, voler participar en la societat com la resta de persones. En definitiva, no són herois ni malfactors sinó que volen ser #SÚPERPERSONES i convidar els altres a ser-ho també.
Al costat d'això, FEAPS no vol obviar el risc d'exclusió a què segueixen veient sotmeses aquestes persones amb la crisi, i la pervivència de multitud de situacions de discriminació que vulneren alguns dels seus drets fonamentals com el del sufragi, la informació, la participació social, gaudir del seu temps d'oci, l'accés a serveis bàsics en igualtat de condicions , etcètera.
En aquest sentit, FEAPS segueix advertint que la situació socioeconòmica i les polítiques actuals estan fent perdre a les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament qualsevol garantia en la cobertura de suports i serveis per a l'autonomia personal, el que suposa una minva en l'exercici seus drets. És especialment preocupant la reducció dels serveis socials i la desigual tramitació de la legislació de Lleis de Serveis Socials, que s'afegeix a la reducció de les prestacions per motiu de la dependència. També és especialment preocupant la desaparició de les polítiques de discriminació positiva en l' àmbit de l'ocupació i la pèrdua de drets en terrenys com l'educació, la futura legislació condemna a nens i nenes amb discapacitat a la segregació i l'exclusió.

DESCOBREIX EL VÍDEO DE LES #SÚPERPERSONES AQUÍ

jueves, 31 de octubre de 2013

“M’agrada ajudar”
Projecte companys de suport de l’Associació Sant Tomàs.

L’Associació Sant Tomàs ha presentat aquest projecte pioner a l’Estat, finançat per la Comissió Europea i en què Dincat col·labora. A través d’aquesta iniciativa, persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament comparteixen les seves experiències i ofereixen el seu suport a altres companys també amb diversitat funcional.

Dincat i Sant Tomàs treballen en l’elaboració d’una proposta formativa perquè altres entitats interessades  s’hi puguin sumar i portar-la endavant.
Sant Tomàs"Em serveix per ajudar a altres persones i per ajudar-me a mi mateixa" explica Núria Molas, companya de suport del projecte europeu TOPSIDE a la jornada de presentació d'aquesta iniciativa de l'Associació Sant Tomàs, finançada per la Comissió Europea. "És tot un orgull que una entitat que forma part de Dincat porti a terme un projecte innovador i pioner a tot l'Estat. Sempre hem donat, i continuarem donant suport, a aquells projectes que promoguin la inclusió del nostre col·lectiu i a aquelles iniciatives que l'empoderin i el facin partícip de tot el que l'envolta, donant-li veu i capacitat de decisió" ha assegurat Rosa Cadenas, presidenta de Dincat, durant l'acte, que ha tingut lloc a la Casa del Mar a Barcelona.
Els companys de suport són un projecte novedós que consisteix a formar persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament perquè siguin un suport per a altres companys del mateix col·lectiu. "Ha de ser una persona de confiança,  amb capacitat per relacionar-se amb els altres i que sàpiga respectar l'opinió i la decisió dels altres, entre moltes altres habilitats. La relació ha de ser d'igual a igual" argumenta Ana Gutiérrez, directora del projecte, que matisa ningú queda exclòs pel seu grau de discapacitat. A les persones se les forma en diferents àrees de la vida quotidiana (feina, lleure, llar, salut, benestar, educación, drets i deures, etc) i aprenen habilitats com la comunicació, l'empatia, com afrontar situacions imprevistes, etcètera. Els companys de suport compten amb uns recursos educatius innovadors, una base de dades d'exercicis creatius i un programa educatiu flexible.
Dincat i Sant Tomàs treballen en l'elaboració d'una proposta formativa per a altres entitats que estiguin interessades a portar endavant el projecte.

viernes, 4 de octubre de 2013

Nou Bloc:  Dincat PCP - Serveis Centrats en la Persona

Ahir es va  presentar oficialment el blog de Dincat PCP, espai virtual que intentarà aglutinar i compartir informació relacionada en l'àmbit de l' Atenció centrada en la persona, PCP i la seva metodologia.

Amb aquest bloc, es vol oferir un espai obert a Famílies, Professionals i persones amb DID en el qual trobar informació, notícies, articles, recursos... sobre la PCP i els serveis centrats en les persones. 

També, a través d’aquest bloc es podrà accedir i compartir experiències i consultar les accions formatives incloses en el Pla de Formació de Dincat.

viernes, 20 de septiembre de 2013

Convocatòria Ajuts alumnat necesitats educatives especials

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha obert la convocatòria d'ajuts per a l'alumnat amb necessitats educatives específiques per al curs acadèmic 2013-2014, publicada en e BOE nº 198 de 19/08/2013, p.61056 a 61069 (resta pendent la publicació de la convocatòria al DOGC). 

Objecte de la convocatòria - Es convoquen els següents ajuts:

a) Ajuts directes per l'alumnat, incloent l'afectat per TDAH que requereixi per un període de la seva escolarització o al llarg de tota aquesta, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta.

b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses.

Beneficiaris:

L'alumnat que presenta nee derivades de discapacitat o trastorn de conducta greu. 

Requisits:

1.-Certificat de disminució.

2.-Tenir 2 anys abans del 31 de desembre de 2012. Excepcionalment, i degudament justificat es valorarà en cada cas.

3.-Estar escolaritzat en un centre específic, en una USEE o en una escola ordinària que tingui escolaritzats alumnes amb necessitats educatives    especials.

4.-Estar cursant els següents nivells educatius: educació infantil, educació primària, secundaria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior, ensenyaments artístics i professionals, programes de qualificació professional inicial o programes de formació per a la transició a la vida adulta.

5.-Certificat de família nombrosa (per obtenir el subsidi).

Model de sol·licitud i documentació a presentar:

Tant les sol·licituds per als ajuts com les de subsidis'hauran de complimentar mitjançant formulari accessible per Internet en l'adreça www.mecd.gob.esa través de la seu electrònica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: https://sede.educacion.gob.es en l'apartat "Trámites y servicios" (també per  a les escoles que sou de Barcelona Ciutat, d'acord amb les instruccions del Consorci d'Educació de Barcelona).

Lloc i terminis de presentació de sol·licituds:

D'entrada s'haurà de fer tot el procediment de manera telemàtica, però els sol·licitants que no disposin de signatura electrònica, podran presentar la sol·licitud, acompanyada de la documentació corresponent, en el centre docent en el que vagin a seguir els estudis durant el curs acadèmic 2013-2014. L'odre recull la possibilitat de presentar les sol·licituds als Serveis Territorials d'Ensenyament corresponents i/o al Consorci d'Educació de Barcelona (pels CEE de la Ciutat de Barcelona) (Art. 10 nº 5).

La data màxima per fer arribar tota la documentació serà el 30 de setembre de 2013 (aquest inclòs).

Per a obtenir informació de l'estat de la tramitació del procediment, es podrà consultar la direcció electrònica: https://sede.educacion.gob.es  

  
Més de 300 usuaris del Programa de Suport a l'Autonomia de la Pròpia Llar envolten amb una cadena la conselleria de Benestar Social per protestar contra la retallada

• El Departament de Benestar Social i Família aplica una tisorada del 20% amb efectes retroactius des del mes de gener.

• A Catalunya, 650 persones amb discapacitat intel•lectual i de desenvolupament es beneficien d'aquest programa, un pilar fonamental per a la inclusió social del col·lectiu perquè garanteix una vida independent.

• Dincat reclama a la Generalitat que faci marxa enrere i garanteixi la continuïtat de la prestació.


• Dincat reclama a la Generalitat que faci marxa enrere i garanteixi la continuïtat de la prestació.

Més de 300 usuaris i usuàries del Programa de Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar, acompanyats de professionals i familiars, han format una cadena humana davant la Conselleria de Benestar Social i Família per protestar per la retallada aplicada en aquesta prestació. La Generalitat ha reduït un 20% el pressupost del programa amb efectes retroactius des del mes de gener, el que genera un problema financer per a les entitats sense ànim de lucre que el presten i que ja han pagat els sous dels professionals.
cadena suport llar"El departament de Benestar Social i Família s'ho pot replantejar i fer marxa enrere en la decisió d'aplicar una retallada retroactiva, sobretot sense haver fet cap avís previ. Els sous ja s'han pagat i nosaltres som dins d'un conveni laboral que hem de complir. Tampoc podem treure recursos econòmics d'altres partides perquè també han patit retallades significatives i perquè no s'estan pagant al dia" assegura Rosa Cadenas, presidenta de Dincat (Discapacitat Intel·lectual Catalunya).
Fins ara, la subvenció que es rebia era de 626,35 euros/mensuals i, després de la tisorada, el mòdul queda fixat en 500 euros/mensuals, xifra que dificulta la continuïtat del programa."Les persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament són aquí per reclamar en primera persona que no volen tornar a casa i que volen tenir el seu propi projecte de vida, com qualsevol altre ciutadà" afegeix Cadenas.
El Programa de Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar és un pilar fonamental per a la plena inclusió a la societat de les persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament que volen viure de manera independent i autònoma. Les subvencions es destinen a pagar els sous corresponents als equips especialitzats que donen suport a les persones en àrees com la cura personal, vida a la llar, acompanyament en la resolució de tràmits i gestions administratives, organització i administració de l'economia personal i domèstica, del temps de lleure o suport entre les relacions socials, personals i familiars, entre altres.
Dincat denuncia que la retallada del 20% queda molt lluny de la mitjana de les tisorades en altres programes de la cartera de serveis socials (que són d'entre un 3,5%-4,5%) i alerta de les conseqüències que pot tenir, com apunta la presidenta de Dincat: "Temem quin pot ser el futur del programa. Amb menys diners no podem continuar donant la mateixa qualitat en el servei i s'haurà de veure com les entitats fan front a aquesta tisorada".
A banda de la cadena humana, s'ha entrat a registre les més de 250 cartes que els usuaris i usuàries han escrit a la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, on mostren el seu rebuig a la tisorada i on exposen què els permet fer el programa i com els ajuda en el seu dia a dia.
Actualment, 650 persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament reben aquest servei a Catalunya a través de 44 entitats sense ànim de lucre que pertanyen a Dincat. L'entitat demana a la Generalitat que es creï una taula de negociació que pugui revisar el model d'atenció a les persones amb discapacitat amb l'objectiu de preservar el programa.

lunes, 13 de mayo de 2013

NOTA DE PREMSA:

Dincat alerta de l’asfíxia de les famílies de persones amb discapacitat intel·lectual per les retallades en dependència

Dincat (Discapacitat Intel·lectual Catalunya) adverteix dels efectes de la nova retallada en dependència que el Govern central vol aplicar i que posa al límit els familiars de les persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament (DID). Les mesures de l’executiu espanyol d’augmentar als usuaris un 5% del copagament dels serveis, de retallar les pagues i eliminar la seguretat social per als cuidadors-familiars i la revisió dels graus i nivells de la Llei de Dependència comporten una pressió excessiva i insuportable per als familiars, que cada cop disposen de menys recursos que els ajudin a cuidar i a garantir una vida digna i inclusiva a les persones amb discapacitat dependents. L’entitat recorda que les famílies ja suporten impagaments i una anterior retallada en les prestacions dels cuidadors del 15%, una situació que sumada a la nova tisorada comportaria una situació d’asfíxia econòmica per als familiars. Un dels últims estudis de l’Institut Municipal de Discapacitat de Barcelona ja indicava el sobreesforç econòmic que comporta la discapacitat intel·lectual o de desenvolupament per a les famílies, un sobrecost que oscil·la entre 14.383 i 39.853 euros/anuals en funció del grau d’afectació.És per això que Dincat lamenta que, un cop més, la política d’ajustos toqui de nou als col·lectius més vulnerables de la societat, amb decisions que fan perillar la integració a la societat i la igualtats d’oportunitats de les persones amb DID just en un moment en què aquest procés encara no estava consolidat.

Enllaços:


La Vanguardia (edició paper)

La Vanguardia (edició digital)

El Punt-Avui

Europa Press

La Información

El silenci de Jonc, un documental sobre la discapacitat a la recerca de finançament


Silenci JoncLa producció explora el dia a dia de diverses persones amb discapacitat i dels seus familiars, a més d’incloure els testimonis d’especialistes i de figures del món de l’art i l’espectacle com la ballarina Sol Picó, el pallasso Jango Edwards o l’actor Ferran Carvajal. Dincat i altres entitats del sector participen en aquest projecte audiovisual que busca finançament a través del micromecenatge.
"Un antic conte xinès explica que quan un agricultor planta una llavor de jonc, si és inexpert pot pensar que no ho ha fet bé perquè la llavor pot trigar a néixer setmanes, mesos i, fins i tot anys. Però un cop comença a créixer, en molt pocs temps pot aconseguir una altura considerable. Jonc és un nen de 4 anys que viu a Barcelona. Va a l'escola, però els seu creixement intel·lectual progressa de manera diferent". Aquesta és una petita mostra de l'essència d'El silenci de Jonc, un documental de la Companyia Susanna Barranco que recorre el dia a dia del Jonc, el Roger, la Yasmina, el Pepe, la Mercè, el Joan i el Jordi, persones amb discapacitat intel·lectual de diverses edats.
A més d'aquests testimonis i de les seves famílies, el projecte també compta amb la participació de diferents especialistes que parlen sobre la discapacitat intel·lectual des del seu punt de vista professional i amb personalitats del món de l'art i l'espectacle com la ballarina Sol Picó, l'actor Ferran Carvajal, el filòsof i l'escriptor Rafael Argullol, el pallasso Jango Edwards i els grups de música Fundació Tony Manero i Vetusta Morla. El silenci de Joncexplora diferents llenguatges i punts de vista amb una idea comuna: l'art pot ser una eina perquè la diferència deixi de ser diferència. Un argument que pren força en un moment de crisi per les retallades que afecten al sector i que posen en risc els drets del col·lectiu a tenir una vida digna.
El projecte té el suport de Dincat i d'altres entitats com la Fundació RosellaAspasim, Fundació per a la Diversitat, Fundació Catalana Síndrome de Down i l'escola Ferran Sunyer. El documental ja ha tancat la fase de rodatge i ara falta la postproducció, el muntatge i la promoció. Per aconseguir els recursos necessaris per acabar-lo, els impulsors d'aquesta iniciativa han optat pel micromecenatge a Verkami. Es pot col·laborar a partir dels 10 euros i podeu trobar tota la informació a www.verkami.com/projects/3825-el-silencio-de-jonc. La previsió és que estigui muntat al setembre per estrenar-lo a l'octubre a Barcelona.
La Cia Susanna Barranco és una companyia teatral de producció documental, responsable de 3 treballs centrats en la dona i la seva problemàtica de violència de gènere ("Soy parte de tu mundo", "Heridas" i "Vacíos").

martes, 2 de abril de 2013

Trobada de Famílies: “Per la igualtat de drets i deures de totes les famílies”

Aquesta Trobada té la finalitat d’informar a les famílies dels resultats de l’informe “La situació de les Famílies amb persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament a Catalunya” així com reflexionar sobre aquelles propostes a impulsar per tal de millorar la qualitat de vida de les persones amb DID i de les seves famílies.

L’objectiu principal de la Trobada es centra en què les famílies coneguin, reconeguin i prenguin consciència dels seus drets i deures i, d’aquesta manera, puguin exigir els drets que tenen reconeguts i complir els drets que els hi corresponen.


Per tal de confirmar l’assistència i assegurar plaça preguem que les famílies interessades ens ho confirmin via mail a cmoral@dincat.cat o trucant per telèfon al 93.490.16.88 (preguntar per la Cristina Moral)


viernes, 15 de marzo de 2013


“Tots som música!”, concert solidari a benefici del programa d’Atenció a Famílies de Dincat


Per primera vegada, 100 músics de totes les orquestres d'Espanya i 100 cantants de cors s'uniran en un concert per reivindicar el valor de la música i, a la vegada, per donar suport al programa d'Atenció a Famílies. L'actuació, dirigida per Luis Cobos, serà el divendres 22 de març a l'Auditori de Barcelona.
programa concert"Tots som música!" és una nova plataforma integrada per músics de tots els sectors que reivindica la importància de la música com a bé cultural, social i lúdic. Arran l'augment de l'IVA cultural, que ha passat del 7 al 21%, el sector ha decidit mobilitzar-se per denunciar la precària situació de músics, orquestres, cors i altres professionals.
La primera acció reivindicativa serà un gran concert amb el mateix nom de la plataforma,"Tots som música", que tindrà lloc el pròxim 22 de març a les 21h a l'Auditori de Barcelona, i que tindrà un fort component solidari perquè l'actuació és a benefici de Dincat.Els fons recaptats es destinaran al servei de Respir, adreçat a les famílies que tenen una persona amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament (DID). Aquest programa d'atenció ofereix un suport puntual en l'atenció i cura perquè els cuidadors tinguin una millor conciliació de la vida laboral i familiar; per disminuir en la mesura del possible l'estrès; per oferir recursos que els permetin disposar de temps propi i per rebre un suport econòmic per fer front a les despeses que suposa l'atenció de la persona amb DID.
El concert "Tots som música!" serà dirigit pel prestigiós director d'orquestra Luis Cobos i oferirà peces clàssiques i contemporànies, interpretades per artistes de tot Espanya i d'altres països europeus, com Anglaterra, França i Alemanya. Entre els artistes convidats, hi haurà la soprano Pilar Jurado, el pianista Albert Guinovart, la cantant Laura Simón, la guitarra flamenca de Cañizares i el pianista i cantant Serafín Zubiri. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden comprar a través de www.telentrada.com o a les taquilles de l'Auditori de Barcelona.

lunes, 11 de marzo de 2013

Nou Bloc:  Dincat Lleure


El passat mes de gener es va  presentar oficialment el blog de Dincat lleure, espai virtual que intentarà aglutinar i compartir informació relacionada en l'àmbit de lleure. Aquest espai també vol donar a conèixer i fer difusió de les activitats que es desenvolupen des de les entitats i/o serveis de lleure associades a Dincat.

Així mateix, es vol oferir un espai on es puguin compartir experiències, comunicar-se, informar-se, formar-se i fer arribar a Dincat propostes i suggeriments sobre aspectes relacionats amb el lleure.

jueves, 21 de febrero de 2013


El projecte “Cooperant Viari” s’estén a més escoles de Barcelona


Aquesta iniciativa pretén integrar al mercat laboral joves amb discapacitat intel·lectual i, a la vegada, millorar la seguretat viària de la ciutat. Els cooperants viaris observen el comportament dels conductors i vianants a l'hora d'entrada i sortida a classe.
Cooperant viariL'Ajuntament de Barcelona ha decidit ampliar el projecte "Cooperant Viari" amb la incorporació de 5 centres educatius més (Dolors Monserdà-Santa Pau, L'Oreneta, Sagrat Cor-Sarrià, Lys i Poeta Foix) que se sumen als 3 que ja van participar a la prova pilot. Per segon any consecutiu, la Fundació Catalana Síndrome de Down, la Fundació Abertis i el consistori barceloní han firmat un conveni de col·laboració per continuar endavant amb aquesta iniciativa.
El conveni estableix que 8 joves, d'entre 20 i 25 anys i usuaris de la FCSD, faran pràctiques d'observació de la mobilitat i de seguretat viària en els camins escolars i els entorns de 8 centres. Els cooperants viaris prenen nota de les actituds i els comportaments dels alumnes i dels pares a les entrades i sortides de les escoles com, per exemple, si es respecten els senyals de trànsit i els vianants, si se circula correctament o si s'utilitzen els elements de seguretat dels vehicles, entre altres. Després la informació recopilada és analitzada junt amb el centre educatiu i els estudiants per fomentar bones pràctiques i augmentar la seguretat viària.
Les dades també es comparteixen amb la Guàrdia Urbana. De fet, aquest cos policial i la Fundació Catalana Síndrome de Down s'encarreguen de la formació teòrica i pràctica dels cooperants viaris. La finalitat del projecte també és que els joves adquireixin uns coneixements que els ajudin en la seva inserció sociolaboral.
Clica AQUÍ per veure el vídeo de l'Ajuntament de Barcelona.

martes, 19 de febrero de 2013

Servei de Suport Familiar - Respirfoto noticia respirDincat posa a l'abast de les famílies el Servei de Suport Familiar mitjançant personal i/o serveis especialitzats de suport puntual pel que fa a l'atenció de la persona amb DID, contribuint a millorar en la mesura del possible la qualitat de vida familiar:

· Oferint aquests serveis i suports a cost econòmic i social.
· Donant suport a la família en el seu domicili o fora d'aquest.
· Afavorint que el cuidador principal disposi d'hores de  suport.
· Facilitant la conciliació de la vida laboral i familiar.

Els beneficiaris seran totes les famílies amb un fill amb DID. Tot i així, es tindran en compte tot un seguit de criteris de priorització per tal de donar més importància a aquelles situacions familiars que mereixen especial atenció.
El Servei de Suport Familiar (en qualsevol de les modalitats) compta amb les subvencions de diferents Administracions locals, autonòmiques i estatals que contribueixen a què els serveis s'ofereixin a un cost més reduït.

martes, 29 de enero de 2013Cuida'm. Una targeta sanitària per a persones que necessiten una atenció diferenciada.
El CatSalut ha iniciat a alguns centres de la província de Barcelona la prova pilot de la TSI Cuida’m. Aquesta targeta sanitària individual permetrà identificar aquelles persones que, pel seu estat de salut o per les seves característiques específiques, necessiten una atenció diferenciada en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris.

Durant aquesta prova pilot són els metges o metgesses d’aquests centres els que fan la sol·licitud de la TSI Cuida’m per a aquelles persones amb demència (amb un nivell d’afectació cognitiu moderat), discapacitat intel·lectual greu i profunda, discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorns de conducta, trastorns de l’espectre autista i/o dany cerebral. La petició es fa a proposta del metge, si considera que la persona ha de disposar de la TSI Cuida’m, o bé a petició de la persona que en serà titular o del seu representant (familiar o tutor). Una vegada acceptada la sol·licitud, el titular rebrà la targeta al seu domicili.

L’objectiu de la TSI Cuida’m és permetre una atenció més adaptada a les necessitats d’aquestes persones, facilitar la seva relació amb els professionals i l’acompanyament per part dels seus familiars o cuidadors, sempre que ho permeti la situació clínica.

Una vegada s’analitzin els resultats de la prova pilot, el projecte es podrà estendre a la resta de centres de Catalunya.


Més informació.

viernes, 18 de enero de 2013

Súper Antonio...

Video realitzat per els nens de l'Escola Camposto a Cadis entorn entorn al seu alumne més "especial": l'Antonio...

Veure Video...