lunes, 22 de octubre de 2012

Esta en tu mano


Video de sensibilització entorn a la ciutadania de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. L’any 2012, any de la ciutadania FEAPS, més de 1000 persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament han treballat per tal d’ aconseguir un “Manifest per a la plena ciutadania de les persones amb DID”. Aquest manifest ha estat llegit a Cadis el 19 d’octubre de 2012 en un acte commemoratiu dins del programa oficial del Bicentenari de la Constitució de 1812.