viernes, 20 de septiembre de 2013

Convocatòria Ajuts alumnat necesitats educatives especials

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha obert la convocatòria d'ajuts per a l'alumnat amb necessitats educatives específiques per al curs acadèmic 2013-2014, publicada en e BOE nº 198 de 19/08/2013, p.61056 a 61069 (resta pendent la publicació de la convocatòria al DOGC). 

Objecte de la convocatòria - Es convoquen els següents ajuts:

a) Ajuts directes per l'alumnat, incloent l'afectat per TDAH que requereixi per un període de la seva escolarització o al llarg de tota aquesta, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta.

b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses.

Beneficiaris:

L'alumnat que presenta nee derivades de discapacitat o trastorn de conducta greu. 

Requisits:

1.-Certificat de disminució.

2.-Tenir 2 anys abans del 31 de desembre de 2012. Excepcionalment, i degudament justificat es valorarà en cada cas.

3.-Estar escolaritzat en un centre específic, en una USEE o en una escola ordinària que tingui escolaritzats alumnes amb necessitats educatives    especials.

4.-Estar cursant els següents nivells educatius: educació infantil, educació primària, secundaria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior, ensenyaments artístics i professionals, programes de qualificació professional inicial o programes de formació per a la transició a la vida adulta.

5.-Certificat de família nombrosa (per obtenir el subsidi).

Model de sol·licitud i documentació a presentar:

Tant les sol·licituds per als ajuts com les de subsidis'hauran de complimentar mitjançant formulari accessible per Internet en l'adreça www.mecd.gob.esa través de la seu electrònica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: https://sede.educacion.gob.es en l'apartat "Trámites y servicios" (també per  a les escoles que sou de Barcelona Ciutat, d'acord amb les instruccions del Consorci d'Educació de Barcelona).

Lloc i terminis de presentació de sol·licituds:

D'entrada s'haurà de fer tot el procediment de manera telemàtica, però els sol·licitants que no disposin de signatura electrònica, podran presentar la sol·licitud, acompanyada de la documentació corresponent, en el centre docent en el que vagin a seguir els estudis durant el curs acadèmic 2013-2014. L'odre recull la possibilitat de presentar les sol·licituds als Serveis Territorials d'Ensenyament corresponents i/o al Consorci d'Educació de Barcelona (pels CEE de la Ciutat de Barcelona) (Art. 10 nº 5).

La data màxima per fer arribar tota la documentació serà el 30 de setembre de 2013 (aquest inclòs).

Per a obtenir informació de l'estat de la tramitació del procediment, es podrà consultar la direcció electrònica: https://sede.educacion.gob.es  

  
Més de 300 usuaris del Programa de Suport a l'Autonomia de la Pròpia Llar envolten amb una cadena la conselleria de Benestar Social per protestar contra la retallada

• El Departament de Benestar Social i Família aplica una tisorada del 20% amb efectes retroactius des del mes de gener.

• A Catalunya, 650 persones amb discapacitat intel•lectual i de desenvolupament es beneficien d'aquest programa, un pilar fonamental per a la inclusió social del col·lectiu perquè garanteix una vida independent.

• Dincat reclama a la Generalitat que faci marxa enrere i garanteixi la continuïtat de la prestació.


• Dincat reclama a la Generalitat que faci marxa enrere i garanteixi la continuïtat de la prestació.

Més de 300 usuaris i usuàries del Programa de Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar, acompanyats de professionals i familiars, han format una cadena humana davant la Conselleria de Benestar Social i Família per protestar per la retallada aplicada en aquesta prestació. La Generalitat ha reduït un 20% el pressupost del programa amb efectes retroactius des del mes de gener, el que genera un problema financer per a les entitats sense ànim de lucre que el presten i que ja han pagat els sous dels professionals.
cadena suport llar"El departament de Benestar Social i Família s'ho pot replantejar i fer marxa enrere en la decisió d'aplicar una retallada retroactiva, sobretot sense haver fet cap avís previ. Els sous ja s'han pagat i nosaltres som dins d'un conveni laboral que hem de complir. Tampoc podem treure recursos econòmics d'altres partides perquè també han patit retallades significatives i perquè no s'estan pagant al dia" assegura Rosa Cadenas, presidenta de Dincat (Discapacitat Intel·lectual Catalunya).
Fins ara, la subvenció que es rebia era de 626,35 euros/mensuals i, després de la tisorada, el mòdul queda fixat en 500 euros/mensuals, xifra que dificulta la continuïtat del programa."Les persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament són aquí per reclamar en primera persona que no volen tornar a casa i que volen tenir el seu propi projecte de vida, com qualsevol altre ciutadà" afegeix Cadenas.
El Programa de Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar és un pilar fonamental per a la plena inclusió a la societat de les persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament que volen viure de manera independent i autònoma. Les subvencions es destinen a pagar els sous corresponents als equips especialitzats que donen suport a les persones en àrees com la cura personal, vida a la llar, acompanyament en la resolució de tràmits i gestions administratives, organització i administració de l'economia personal i domèstica, del temps de lleure o suport entre les relacions socials, personals i familiars, entre altres.
Dincat denuncia que la retallada del 20% queda molt lluny de la mitjana de les tisorades en altres programes de la cartera de serveis socials (que són d'entre un 3,5%-4,5%) i alerta de les conseqüències que pot tenir, com apunta la presidenta de Dincat: "Temem quin pot ser el futur del programa. Amb menys diners no podem continuar donant la mateixa qualitat en el servei i s'haurà de veure com les entitats fan front a aquesta tisorada".
A banda de la cadena humana, s'ha entrat a registre les més de 250 cartes que els usuaris i usuàries han escrit a la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, on mostren el seu rebuig a la tisorada i on exposen què els permet fer el programa i com els ajuda en el seu dia a dia.
Actualment, 650 persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament reben aquest servei a Catalunya a través de 44 entitats sense ànim de lucre que pertanyen a Dincat. L'entitat demana a la Generalitat que es creï una taula de negociació que pugui revisar el model d'atenció a les persones amb discapacitat amb l'objectiu de preservar el programa.