martes, 10 de marzo de 2015

Famílies XL i Famílies XS, plataformes gratuïtes amb descomptes

Família XL i Família XS

Els avantatges són per a famílies monoparentals amb un fill/a ambdiscapacitat i famílies nombroses en què un o dos dels fills té reconeguda una discapacitat.
FamiliaXL.com i FamiliaXS.com són una plataforma gratuïta de descomptes i avantatges en serveis i productes per a famílies amb el títol de família nombrosa o família monoparental a Catalunya. Es consideren famílies nombroses aquelles amb un o dos fills/es amb unadiscapacitat reconeguda i famílies monoparentals quan el fill/a tingui reconeguda unadiscapacitat.
Les famílies interessades s'han de registrar gratuïtament a la pàgina web corresponent per tenir accés a un carnet digital. Amb aquest document -que es pot consultar des del mòbil- es pot gaudir dels descomptes o avantatges que ofereixen els més de 100 comerços adherits a la plataforma (supermercats, òptiques, restaurants, càmpings o hotels, entre altres).
Si la compra és en el mateix establiment, només s'ha d'ensenyar el carnet per aplicar el descompte i si la compra és online, des del web es consulta el codi de descompte de cada establiment.

    No hay comentarios:

    Publicar un comentario