viernes, 30 de enero de 2015

FEAPS quantifica el sobreesforç de les famílies en 25.000 euros anuals

Així ho mostra l'informe "El sobreesforç que la discapacitat intel·lectual o del desenvolupament ocasiona a la família a Espanya 2014" de FEAPS.
• Les retallades i el copagament agreugen aquest sobreesforç que, any rere any, incideix en la pèrdua de la capacitat adquisitiva de les famílies.
FeapsSobreesforFEAPS ha presentat l'informe del sobreesforç econòmic de les famílies de persones ambdiscapacitat intel·lectual o del desenvolupament, elaborada per la mateixa confederació i amb la col·laboració de Zohar Consultoria & Màrqueting Social. El document el quantifica en 24.237 € anuals. "Les dades que es recullen posen de manifest que les famílies assumeixenun sobreesforç econòmic que, en els últims anys, s'ha vist agreujat per les retallades socials i l'actual sistema de copagament de la Llei de Dependència" ha destacat Juan Pérez, vicepresident de FEAPS, durant la presentació de l'estudi a Madrid, aquest dimarts 28 de gener.
L'estudi mostra que la mitjana de 24.237 € equival a un 106% del salari mitjà anual el 2014, situat a 22.727 €. En el cas de les persones amb més necessitat de suport (aquelles amb major grau de discapacitat i que viuen al seu domicili), aquest sobreesforç se situa per sobre dels 47.129 €.
El sobreesforç s'explica per tres raons:
1) Menors ingressos de les persones amb discapacitat intel·lectual. Del col·lectiu, només 1 de cada 4 persones treballa, el que correspon a una taxa d'activitat del 28% enfront del 77% del conjunt de la població. La taxa d'atur és del 35% i el salari mitjà és d'un 56% menor (8.626 € enfront de 15.069 €) que una persona que no té una discapacitat intel·lectual.
2) Costos específics derivats de la pròpia discapacitat. Hi ha un augment dels costos en farmàcia, transport, oci, cures, que pot arribar als 2.609 € en aquelles persones amb majors necessitats de suport.
3) Establiment del copagament de serveis socials. En algunes comunitats autònomes, en aplicació de la Llei d'Autonomia Personal, aquest copagament suposa el 24% del sobreesforç de les famílies (per exemple, una mitjana de 5.760 € en una residència). En moltes d'aquestes comunitats, l'import del copagament és superior als ingressos per prestacions o salaris de les persones amb discapacitat.
Aquestes raons generen un sobreesforç que, any rere any, incideix en la pèrdua de capacitat adquisitiva de les famílies i, en molts casos, l'empobriment i la seva exclusió social.
FEAPS exigeix una legislació que articuli les necessitats de les famílies, tant des de dins com fora de la llei de dependència, i afirma que l'establiment del copagament dels serveis socials més bàsics anul·la per complet la política social a Espanya. A més, la confederació adverteix que l'actual sistema d'ajudes, centrat en serveis residencials, perpetua un model institucionalitzador contrari a la Convenció de l'ONU sobre els drets de les persones ambdiscapacitat i a la pròpia dignitat i autonomia del col·lectiu.

No hay comentarios:

Publicar un comentario